BENCH
  • zobrazí "nákladovou mapu" lůžkové produkce s vyznačením "benchmarku" (nejlepší klinické praxe) pro danou aktivitu (segment péče).
  • ukáže vám silná a slabá místa vaší produkce, určí procesy s největšími možnými úsporami a vyčíslí jejich velikost.
klinicko-ekonomický benchmarking