KEP návod k použití

Cílem tohoto textu je poskytnout návod, jak KEP vnímat, jak mu rozumět a jak jej používat. Jelikož je význam slov dán kontextem jejich používání, musíme nejprve objasnit, v jakém kontextu vnímáme výrazy "NEMOCNICE" a "KEP".

Kontext slova NEMOCNICE

 • Hlavní funkcí nemocnice je poskytovat diagnostické a léčebné služby, jak je vyžadují lékaři při klinické péči o své pacienty. K tomu poskytuje nemocnice také určité hotelové a sociální služby.
 • Na rozdíl od producentů výrobků, kterým jde o efektivní, nízkonákladovou výrobu produktů, jež zákazníka uspokojí, není toto vnímání produkčních činností v sektoru služeb tak zřejmé.
 • Navíc klasická produkce výrobků má další výhodu v tom, že zde již existují jasné standardy a kritéria pro využívání materiálu, práce a zařízení. Ve výrobě jsou kvalita (jakost) výroby a výkonnost soustavně sledovány a měřeny, včetně výstupní kontroly produkce, existuje k nim zpětná vazba a proces výroby se podle toho upravuje. V procesu léčby je mnohem složitější odpovídající univerzální kritéria stanovit.
 • Nutno též podotknout, že tradiční organizaci nemocnice tvoří vrstvy správy, které spravují jednotlivé servisní útvary. Důsledkem toho je, že soustředíme-li se na řízení těchto útvarů, přestáváme do určité míry řídit instituci jako nemocnici, jako instituci léčící nemoce.

Kontext slova KEP

 • KEP je nástroj produkčního/procesního benchmarkingu. Procesní benchmarking je tradiční metoda zvyšování efektivity v průmyslu formou přebírání správné produkční praxe. Od konce minulého století a tisíciletí se rozšiřuje do služeb a nyní si začíná hledat cestu do zdravotnictví.
 • KEP popisuje ekonomickou efektivitu léčebných procesů. KEP nemá ambici hodnotit, kdo je dobrý či špatný lékař. Pouze umožňuje měřit a hodnotit léčebné aktivity – zviditelní oblasti neefektivně nastavených procesů v organizaci léčebné péče. K tomu slouží soubor DIVERSITY - nástroj pro analýzu nákladové stability, který je v rámci sestavy KEP standardně dodáván.
 • Pokud takové oblasti KEP identifikuje, je užitečné je objektivizovat a následně rozkrýt, zda-li se jedná o "řešitelnou" neefektivitu.
 • KEP je nástrojem pro každého, koho zajímá produktivita ve zdravotnictví a hledá cestu jak dosáhnout optimálního nastavení procesů.

Návrh postupu při použití sestavy KEP

 • V rámci sestavy KEP, získáte html soubor KEP (8 nákladových segmentů a 8 doprovodných charakteristik) a html soubor DIVERSITY (kostky zobrazující míru homogenity produkčních nákladů u jednotlivých oblastí Vaší produkce).
 • Začněte tím, že si projdete soubor DIVERSITY. Ten Vám ukáže, kde jsou části vaší produkce s nehomogenními náklady (tmavé zabarvení prostřední kostky) a současně se podívejte, je-li takto nehomogenní segment nákladově významný, to Vám prozradí tmavé zabarvení stejné oblasti v kostce levé (nákladové). Výsledkem této první analýzy je, že budete vědět, které části Vaší produkce (na úrovni bDRG) jsou ohroženy možnou neefektivitou a jak významný je tento dopad finančně. Následovat by měla revize organizace klinických procesů v rámci problémové oblasti (organizace procesů na operačních sálech, hospitalizace na JIP, doba hospitalizace na oddělení,..).
 • Dále doporučujeme porovnání výsledků KEP s výsledky jiného zařízení, případně se sadou standardních hodnot. Užitečné je také meziroční porovnání dat u stejného poskytovatele. Jak je napsáno v úvodu, KEP využijete v plné míře právě jako benchmarkový nástroj pro přenos dobré produkční praxe. Máte-li tedy možnost porovnat se, udělejte to. Výsledkem porovnání může být totiž zjištění, že i ty procesy, které máte zvládnuté, tj. relativně nákladově homogenní např. v rámci skupiny (bDRG), mohou být ve srovnání s jiným relevantním poskytovatelem nákladné. Benchmarking Vám ukáže, kde máte napřít svoje úsilí a jakých hodnot se máte snažit dosáhnout, jaký je Váš cíl (reálně existující).
 • Pokud Vaše léčebné procesy jsou stabilní (s nízkou nákladovou variabilitou) a obstojí v porovnání s ostatními (po stránce časové a organizační efektivity), je stále možné, že produkujete za vyšší náklady než ostatní. To souvisí s dvojí produkční funkcí nemocnice (viz níže). V takovém případě by měla následovat revize nákladnosti zdrojů, které do léčebných aktivit vstupují (jako jsou cena dodávek, zařízení, medikace, pracovní síly, ...).

Výše uvedený postup testuje stabilitu produkčních procesů, pomocí benchmarkingu jejich konkurenceschopnost a reflektuje dvojí produkční funkci nemocnice:

 • konverzi surovin v léčebné aktivity
 • ordinaci léčebných aktivit k odstranění zdravotních problémů pacientů

Připomeňme, že hlavní funkcí nemocnice jako instituce je právě ta druhá produkční funkce. Ta je také nejvíce odpovědná za rozdíly v efektivitě nemocnic. Dodejme, že zvládnutí první produkční funkce závisí na kvalitě řízení servisních útvarů nemocnice, zvládnutí té druhé (hlavní) závisí na kvalitě řízení léčebných procesů.

KEP ceník

Spočítání sestav KEP, DIVERSITA, SKORE bez konzultací stojí:

 • 50 000,- Kč (bez DPH) pro nemocnice do 15 tisíc hospitalizací za rok
 • 70 000,- Kč (bez DPH) pro nemocnice do 30 tisíc hospitalizací za rok
 • 90 000,- Kč (bez DPH) pro nemocnice nad 30 tisíc hospitalizací za rok

Ceny za BENCH, konzultace, trénink, interpretace a další analýzy jsou individuální.