KEP (klinicko-ekonomický profil )
  • je pohled, který artikuluje, agreguje a manifestuje nákladovou mapu léčebného procesu na úrovni pacienta či skupiny pacientů
  • KEP má vnitřní strukturu, která vypovídá o klinickém stylu a jeho nákladech a přitom je dobře srozumitelná pro poskytovatele, plátce, regulátory i pacienta
  • je základní jednotkou pro analýzu a porovnávání efektivity léčebného procesu
  • klasifikace, podle které se pacienti sdružují do skupin je variabilní;
  • používáme klasifikaci DRG a skupiny vytváříme podle baseDRG, ale možné je použít i jemnější členění na zdravotní služby.

KEP se skládá z 8 nákladových účtů a 8 klinických charakteristik

Legenda:
počet hospitalizovaných případů
(minuty anestézie) doba pobytu na operačním sále
(dni podle odbornosti) doba pobytu na intenzivním lůžku
(dni) doba pobytu na standardním lůžku
(body) za provedené výkony mimo LAB a RDG
(body podle odbornosti) za vyžádaná laboratorní vyšetření
(body podle odbornosti) za vyžádané zobrazovací metody
(Kč) za zvlášť účtované léčivé přípravky
(Kč) za zvlášť účtovaný materiál
průměrný věk pacientů
casemixindex
bez závažnosti (CC=Complication/Comorbidity)
s lehkou závažností (CC=Complication/Comorbidity)
s důležitou závažností(MCC=Major Complication/Comorbidity)
extramurálně řešených operačních případů
překladů do jiného lůžkového zařízení
úmrtí v nemocnici

KEP může být doplněn položkou náklady a základní sazba, které se dopočítávají podle nastaveného ceníku a platných relativních vah.

Barva podkreslující KEP znázorňuje zda hodnota daného parametru u dané nemocnice odpovídá hornímu kvartilu (zelená-výborná) či dolnímu kvartilu (červená-špatná) hodnot ve skupině nemocnic (např. A, B).

Struktura nákladových účtů a jejich další zjemňování je limitováno souborem vykazovaných údajů.