KOSTKY (diversita nákladů a produkční riziko )
  • slouží k rychlému rozpoznání míry diversity nákladů, a to jak celkových nákladů tak jednotlivých nákladových segmentů
  • k výpočtu diversity se používá GINI koeficient, THEIL koeficient, HOOVER index, variační koeficient