AKTUALITY

chcete vědět

co léčíte, jak to léčíte, za kolik to léčíte ?

v čem jste dobří a v čem máte problém a proč ?

kde a jak velké rezervy ještě máte?

chcete pádné argumenty k prosazení změn ?

dáme Vám

jak odpovědi tak argumenty

prosadit toto poznání do jednání

s tím Vám již ale nepomůžeme

to je jen na Vás

ale vězte, že

kde je vůle, tam je cesta


REFERENCE (2011 - 2014)

Kraj Vysočina KEP®&PER_CASE®2014 Analýza nákladové efektivity akutní lůžkové péče & analýza nákladové příměřenosti nemocnic Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Nové Město na Moravě, Třebíč v roce 2013, 2012

RBP ZP KEP®&PER_CASE®2014 Analýza nákladové efektivity akutní lůžkové péče & analýza nákladové příměřenosti nemocnic ČR v roce 2014,2013,2012

VZP KEP®2013 Modelace úhrad akutní lůžkové péče ČR pro rok 2014

OZP KEP®2012 Analýza nákladové efektivity akutní lůžkové péče nemocnic v Praze a Středočeském kraji v roce 2011

ABC Works KEP®&KAP® 2012 Analýza nákladové efektivity akutní lůžkové a ambulantní péče Zdravotní služby Vězeňské služby ČR v letech 2010 a 2011

VZP ČR KEP®2012 Analýza nákladové efektivity akutní lůžkové péče nemocnic ČR v roce 2011

Kraj Vysočina KEP®2012 Analýza nákladové efektivity akutní lůžkové péče nemocnic Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Nové Město na Moravě, Třebíč v letech 2009, 2010 a 2011

KPMG KEP®2012 Analýza nákladové efektivity akutní lůžkové péče nemocnic Pardubického kraje : nemocnice Pardubice, Chrudim, Ústí n. Orlicí, Svitavy a Litomyšl v letech 2009, 2010 a 2011

Nemocnice Mělník KEP®2012 Benchmark a SWOT analýza akutní lůžkové péče v roce 2011

KPMG KEP®2012 Analýza nákladů a úhrad transplantačních programů, IKEM Praha v letech 2009, 20010, 2011

VZP ČR KEP®2011 Analýza nákladové efektivity akutní lůžkové péče nemocnic ČR v roce 2010