PORTFOLIO (seznam bdrg podle výše spotřebovaných nákladů)
  • slouží k určení priorit při vyjednávání kontraktu pro jednu nemocnici nebo skupinu nemocnic

SKORE (návrh rozsahu kontraktu s ohledem na diversitu nákladů)
  • slouží k rozdělení produkce s ohledem na uzavírání kontraktu